Cài bộ gõ tiếng việt trên linux Ubuntu

Ở đây mình sẽ không sử dụng bộ gõ ibus-unikey, nếu bạn nào đã dùng rồi sẽ thấy lỗi hay nhảy con trỏ về đầu dòng khi đang gõ. Cập nhật và tải về bộ gõ sudo apt-get update sudo apt-get install fcitx-unikey Với Ubuntu bản mới nhất...

Read More